Live Your Story I have a Dream

Live Your Story is een theatergroep voor en door mensen uit de Lhbtqiap+ gemeenschap. Voor en door mensen die daar sterke affiniteit mee hebben. Voor mensen die nieuwsgierig zijn en behoefte aan antwoorden hebben. Voor mensen die er (nog) helemaal niks mee hebben. Voor iedereen dus. Ik bekijk op uitnodiging de online voorstellingen 'Queer Stories' en 'Een droom van gras' en spreek daarna uitgebreid met spin-in-het-web Annemieke Lamme.

Live Your Story is gestart in Amsterdam, maar is inmiddels landelijk actief. Steeds meer onderwijsinstellingen, festivals, bedrijven en verenigingen maken kennis met de bijzondere werkwijze en verhalen van deze gedreven club mensen. Die er, naar eigen zeggen, naar streeft om liefdevol, nieuwsgierig en zonder oordeel naar elkaar te kijken. Via theater en storytelling maken ze onderwerpen die soms uit ongemak weggemoffeld worden, op een lichte en toegankelijke manier bespreekbaar, om zo de leefwereld van mensen positief te veranderen.

De spelers delen hun eigen verhaal waardoor het publiek zich met hen kan identificeren als positieve rolmodellen. Door het publiek een visuele en fysieke ervaring mee te geven spreken ze recht tot het hart. Daar is moed voor nodig en daar ontbreekt het hen absoluut niet aan. Recht in de camera's leggen ze hun turbulente gevoelslevens bloot.

Voor dit seizoen stonden er al ruim honderddertig voorstellingen ingepland.

Voornamelijk op scholen maar ook bij verenigingen, belangenorganisaties en bedrijven. En dat is nog steeds hard nodig. Geweld gerelateerd aan iemands seksuele voorkeur of genderexpressie is helaas veel voorkomend. Een wereld waarin iedereen zichzelf kan, mag en vooral durft te zijn, lijkt nog ver weg. Maar door de Covid-19 crisis moesten alle werkbezoeken en visites worden afgeblazen.

Door alle annuleringen raakt niet alleen het geld op, maar dreigt dit belangrijke en broodnodige werk van de agenda's en de radar te verdwijnen. Hoogste tijd voor een online presentatie in een vorm waarin Live Your Story goed is: een voorstelling. Om te laten zien dat ze er nog zijn en staan te popelen om nieuwe afspraken te maken. En om een stukje crowdfunding te doen. Annemieke Lamme van het gezelschap spreekt van "een gat overbruggen". Financieel maar zeker ook artistiek. We leven in een sterk veranderende en fluïde wereld: heel belangrijk om steeds te laten zien dat je er bent met een heel bijzonder verhaal.

Live Your Story
Live Your Story - Queer Stories


De groep bestaat landelijk uit zo'n vijftig spelers. Enes, James, Milan, Pim en Naomi geven acte de presence in Queer Stories: het eerste deel. Zonder enige schroom vertellen ze openhartig over waar ze in het dagelijks leven mee te maken krijgen. Alle teksten zijn gebaseerd op echte verhalen van de spelers zelf.

Over de vraag: 'Waar hoor ik dan bij?'

Over het leiden van een dubbelleven, het overal en altijd maar een deel van jezelf te kunnen zijn. Dat je seksuele oriëntatie van invloed is op het kiezen en het volgen van een studie, het kiezen van een toilet, het vinden van een baan, vrienden, een partner. Over het vogelvrij zijn, de pesterijen maar ook de nieuwsgierigheid. De expliciete en heel intieme vragen: 'Heb je nog wel een piemel?', 'Kom je dan wel klaar?', 'Ben jij het mannetje of het vrouwtje?'. Niet iedereen is even gevat als wijlen Winston Churchill die, toen hem gevraagd werd wie thuis 'de broek aanhad', antwoordde: "Ik vanzelf. En ik strijk hem ook!"

Ik kan me voorstellen, en weet eigenlijk zeker, dat hun presentaties live gebracht voor groepen veel en veel meer tot hun recht komen en impact hebben. Zo ontwapenend eerlijk, zo kwetsbaar. Annemieke vertelt hierover: "We spelen veel op middelbare scholen, voor beleidsmakers en zelfs in gevangenissen. Na een voorstelling is er altijd tien a vijftien minuten gelegenheid om vragen te stellen aan de spelers. Uitgebreider ingaan op de materie kan in bijbehorende workshops, zowel voor als na een voorstelling."

De voorstellingen roepen veel reacties op. 'Homo' is nog steeds het meest gebruikte scheldwoord al dan niet met een enge ziekte ervoor. Er is respect voor de spelers, maar soms ook ongemak en woede. De makers en spelers veroordelen de reacties niet, maar gaan ermee aan het werk, door hun stukken te blijven opvoeren en na afloop in gesprek te gaan.

Live Your Story
Live Your Story - Een droom van gras
Het tweede gedeelte van de online voorstelling heet 'Een droom van gras'.

Speciaal bedoeld om seksuele en gender-diversiteit binnen sportverenigingen bespreekbaar te maken. Qua vorm is hier gekozen voor de sterke toespraak van wijlen Martin Luther King: 'I have a Dream'. Een rede van zeventien minuten die sinds 28 augustus 1963 nog niets aan kracht en noodzaak heeft ingeboet. Een mooi eerbetoon en een slimme keuze. De presentatie ervaar ik als meer to the point, zonder de charme en kwetsbaarheid te verliezen.

Een mooi onderdeel van deze droom is het besef dat ook ouders, klasgenoten, sportvrienden en eigenlijk iedereen tijd nodig heeft en gegund wordt om te wennen. Te wennen aan een coming-out van iemand, aan de mededeling dat iemand van geslacht wil veranderen en het proces wat daarop volgt.

Tot slot wordt aan de kijkers gevraagd de ogen even te sluiten. En even te dromen. Hoe zien wij een wereld, de ideale wereld en hoe mensen met elkaar omgaan? Wat kunnen wij zelf anders doen? Hoe kunnen wij bijdragen?

Auli'i Cravalho zingt:
"Dream, see, write, live your story
Every day it keeps unfolding, unfolding
Make it your own
The power is all yours
Dream, see, write, live your story
Dream big and live your story"

Kijk op de website van VoordeKunst hoe je kunt bijdragen aan Live Your Story. Een financieel steuntje in de rug of een uitnodiging namens de organisatie waar je werkt of recreëert. Ze doen prachtig werk en het is nog heel hard nodig.

Foto's: Live Your Story