Bab Ad-daar Achter elke deur zit een verhaal


De mensen van Babaddaar presenteren het programma ‘Achter elke deur zit een verhaal’ in het Grand Theatre. In samenwerking met jongerenplatform NNTWEE en Karam Shebat presenteren ze een avond vol korte voorstellingen en muziek.

Over Babaddaar

Babaddaar is een project voor nieuwkomers in Groningen. Het doel is om een plek te creëren waar wordt gedanst, muziek gespeeld en theater wordt gemaakt. Een plek waar bruggen worden gebouwd om nieuwkomers in contact te brengen met professionals in het culturele veld. Een plek waar culturen bij elkaar komen om te ontmoeten, elkaar te leren kennen maar vooral om te ontdekken waar onze talenten liggen en hoe we deze talenten kunnen inzetten.

Babaddaar wordt ondersteund door Noord Nederlands Toneel & Club Guy & Roni.